Francisco Domingo Marqués (Valencia 1842 - Madrid 1920) Biografia