FALLAS DE VALENCIA - 1ER PREMIO CALLES ILUMINADAS - 2.004
Falla Sueca - Literato Azorín