Himne Regional Valencià
Himne de la Comunitat Valenciana


Escucha el Himno Regional interpretado por Francisco

Valencià
Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!

¡Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!

Per a Tu la vega envia
la riquesa que atresora,
i es la veu de l'aigua càntic d'alegria
acordat al ritme de guitarra mora ...

Paladins de l'art t'ofrenen
ses victòries gegantines;
i als teus peus, sultana, tons jardins extenen
un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;
penjen les arracades
baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,
notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.

Valencians: en peu alcem-se.
Que nostra veu
la llum salude d'un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d'amor, himnes de pau!

¡Flamege en l'aire
nostra Senyera!

¡Glòria a la Pàtria!
¡Vixca Valencia!
¡VIXCA! ¡¡VIXCA!! ¡¡¡VIXCA!!!

   
Castellano
Para ofrendar nuevas glorias a España
todos a una voz, hermanos, venid.
¡Ya en el taller y en el campo se oyen
cánticos de amor, himnos de paz!

¡Paso a la Región
que avanza con marcha triunfal!

Para tí la vega envía
la riqueza que atesora
y es la voz del agua cántico de alegría
al compás y al ritmo de guitarra mora...

Paladines del arte te ofrecen
sus grandes victorias;
y a tus pies, sultana, tus jardines extienden
un tapiz de murta y de rosas finas.

Brindan frutas doradas
los paraísos de las riberas;
cuelgan los pendientes
bajo las arcadas de las palmeras.

Suena la voz amada
y en potentísimo, vibrante eco,
notas de nuestra albada
cantan las glorias de la Región.

Valencianos: en pie álcense.
Que nuestra voz
la luz salude de un sol novel.

Para ofrecer nuevas glorias a España
todos a una voz, hermanos, venid.
¡Ya en el taller y en el campo se oyen
cánticos de amor, himnos de paz!

¡Ondea en el aire
nuestra bandera!

¡Gloria a la Patria!
¡Viva Valencia!
¡VIVA! ¡¡VIVA!! ¡¡¡VIVA!!!