Jose Benlliure Gil (Canyamelar 1855 - Valencia 1937) Biografía de José Benlliure Gil